SPECTACLES


СВЯТ ОТ ЕМОЦИИ

WORLD E-MOTION

ЧЕТВЪРТОТО ИЗМЕРЕНИЕ

FOURTH DIMENTION

ДРУМИЩА БЪЛГАРСКИ

BULGARIAN PATHS

КАРТИНИТЕ НА МАЙСТОРА

Master's paintings

Траките

THE THRACIANS

Легенда за мистичната златна маска

THE LEGEND OF THE MISTICAL GOLDEN MASK

БОЛЯРИТЕ НА ТАНЦА

MASTERS OF THE DANCE

МАГИЯТА НА ТАНЦА

MAGIC OF THE DANCE

СВЯТ ОТ РИТМИ

WORLD OF RHYTHMS

СВЯТ ОТ РИТМИ

BALKAN TABOR

СВЯТ ОТ РИТМИ

We, Bulgarians!

Възрожденски Разкази

REVIVAL STORIES

MYSTIC DRUMS

MYSTIC DRUMS

25 YEARS ENSEMBLE CHINARY

25 YEARS ENSEMBLE CHINARY