„Време за фолклор“ е спектакъл – кампания. В него участие вземат едни от най-големите частни формации в България – Ансамбъл „Чинари“, трио Булгарина, група Етнотикс, Чинари Дръмс, Мистерията на българските гласове, 101 каба гайди и Стоян Янкулов – Стунджи. Основната идея на спектакъла бе да се учреди празник „Ден на българския фолклор“, който да се празнува всяка година на 22 юни. Тази кампания се увенча с успех и след спектакъла „Време за фолклор“, който се проведе на 15 април 2019 година, Министерството на културата одобри и застана зад идеята за празник „Ден на българския фолклор“.