Спектакъл-импресия, една завладяваща смесица от традиционен фолклор и съвременен танцов израз, вплитащ в себе си експресивната виталност и динамика на класическия българския фолклорен танц и съвременния агресивен подход за иновативно преосмисляне на танцовия канон. Изграден в ритмиката на една напълно съвременна музикална среда и в естетиката на съвременната сценография и костюм, "Магията на танца" е една модерно претворена приказка, "сърфираща" из вечните дуалистични теми за Доброто и Злото, Любовта и Омразата, Мрака и Светлината и кореспондираща еднакво успешно с всяко поколение и духовна нагласа! Спектакълът представя четири основни картини : ВЯТЪР, ВОДА, ОГЪН, ЗЕМЯ.