"ДРУМИЩА БЪЛГАРСКИ", е фолклорен спектакъл, представящ силата на българския дух, съхранен в песните и танците на дедите ни. Докосването до корените на българската традиция е в основата на "Друмища български". Оригиналният и нестардантен начин на поднасяне на българския фолклор, прави проекта уникален! "Друмища Български" дава среща на всички етнографски пътища на българите от Мизия, Тракия, Добруджа, Родопите, Шоплука и Македония. Всичкото това богатство е показано в най-големия му блясък от ансамбъл "Чинари", група "Акага", Петър Янев, Иван Лечев, Стоян Павлов - Стунджи, Добри Палиев - внук, Марин Панев, Николай Бинев, Гергана Димитрова и Даниел Спасов.